İnsan Kaynakları ve Çevre Politikası

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle hassasiyet gösterilmektedir. Bu amaçla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri ile çalışılmaktadır. Yapılan işlerde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak ve iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek öncelikli şirket politikamız olmuştur. Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak nitelikli ve deneyimli işgücü arasına kurumsal bağlılık sağlamak da politikalarımız arasında olmuştur. Bu amaçla; şirketimiz bünyesinde bir “aktivite odası” bulundurulmaktadır.